AutoPASS/EasyGo

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Tegner du en AutoPASS-avtale får du en brikke til å feste i frontruten. Deretter kan du passere gjennom bomstasjonen uten stopp og du får rabatt hos bompengeselskapet du har tegnet avtale med.

 

Du kan bruke brikken i alle bomstasjoner med AutoPASS
Med en gyldig AutoPASS-avtale kan du kjøre rett gjennom alle bomstasjoner med felt som er merket med det blå og hvite AutoPASS-skiltet, så fremt du ikke har reservert deg mot passering i andre anlegg. 
Du får faktura fra det bompengeselskapet du har tegnet avtale med. 
Det finnes i dag ca 25 bompengeanlegg i Norge som tilbyr betaling med AutoPASS. 
Finn andre bompengeanlegg med AutoPASS på AutoPASS sine nettsiderRabatt i andre bomstasjoner
Med AutoPASS får du rabatt følgende steder

Bomringen i Oslo/Bærum (10% rabatt)
Bomringen i Kristiansand (10% rabatt)
E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
E6 Gardermoen-Kolomoen (10% rabatt)
E18 Vestfold (10% rabatt)
E39 Listerpakken (10% rabatt)
Rv 23 Oslofjordtunnelen (10% rabatt)
Fv. 17 Godøystraumen og rv. 80 Strømsnes - Veipakke Salten (10% rabatt) 
E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
Rv4 Reinsvoll-Hunndalen (10% rabatt)
Ryaforbindelsen (10% rabatt)
Kråkerøyforbindelsen (10% rabatt)
Bomringen Nord-Jæren (10% rabatt)
 


Ønsker du rabatt utover dette må du tegne tilleggsavtale med det aktuelle bompengeselskapet og betale inn eget forskudd der.

EasyGo: Bruk AutoPASS-brikken i Norge, Danmark og Sverige
EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige. Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik. 
Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider